Условия на кампанията

Предмет на настоящите условия са определяне на реда и условията, при които настоящи и бъдещи абонати на правно-информационните продукти на "Сиела Норма" могат да закупят/да се абонират за промоционален пакет "Сиела Норми + Сиела Практика".
Адрес за кореспонденция със "Сиела Норма" във връзка с кампанията – "Сиела Норма" АД, гр. София, бул. "Владимир Вазов" 9, тел.: 02 903 00 00 в рамките на работното време: 09:00 – 17:30 ч., от понеделник до петък, както и по всяко време на имейл адрес ciela@ciela.com.